suy nghĩ của em về tấm lòng y đức của lê hữu trác

Phân tích đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác

 Đề bài: Phân tích đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác – văn lớp 9 Bài làm Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác không chỉ là một danh y nổi tiếng, mà còn là một tác giả có nhiều tác phẩm văn học có giá trị thời trung đại. Lê…