suy nghĩ của anh chị về câu nói mọi thứ rồi sẽ qua đi chỉ còn tình người ở lại;