Tả cây khế của nhà em

Đề bài: Tả cây khế của nhà em – văn mẫu lớp 5 Bài làm …