soạn văn lớp 9

Tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài: Tiếng nói của văn nghệ Đọc hiểu văn bản Câu 1: Bài viết có bố cục khá chặt chẽ, được thể hiện…
Khởi ngữ

Soạn bài: Khởi ngữ I. Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu Câu 1: – Về vị trí trong câu: các…
Bàn về đọc sách

Soạn bài: Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm Đọc hiểu văn bản Câu 1: Bàn về việc đọc sách, cụ thể là…