soạn văn lớp 6

Soạn bài vượt thác

Soạn bài vượt thác, soạn văn lớp 6 bài vượt thác, soạn bài vượt thác ngữ văn lớp 6 tập 2, soạn văn lớp 6 vượt thác 1. Kể tóm tắt truyện Bức tranh của em gái tôi. 2. Suy nghĩ rồi thảo luận với các bạn trong nhóm về những điểm sau : a)…

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Soạn bài luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 1. Từ truyện Bức tranh của em gái tôi, hãy lập dàn ý để trình bày ý kiến của mình trước lớp theo hai câu hỏi sau : a) Theo em, Kiều Phương là người như thế nào ?…

Soạn bài bức tranh của em gái tôi

Soạn bài bức tranh của em gái tôi, soạn văn lớp 6 bài bức tranh của em gái tôi, soạn bài bức tranh của em gái tôi lớp 6 tập 2 1. Kể tóm tắt truyện Bức tranh của em gái tôi. 2. Suy nghĩ rồi thảo luận với các bạn trong nhóm về những điểm sau…

Soạn bài quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả I – Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 1. Hãy đọc các đoạn văn dưới đây Đoạn 1 : Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện.…

Soạn văn lớp 6 cả năm

Soạn văn lớp 6 cả năm, soạn văn lớp 6 tập 1 chi tiết, soạn văn lớp 6 tập 2 chi tiết, tổng hợp bài soạn văn lớp 6 chi tiết nhất MỤC LỤC SOẠN VĂN LỚP 6 (CHI TIẾT) Soạn văn lớp 6 Tập 1 Bài 1 SGK Ngữ văn 6 Con Rồng cháu…

Soạn bài so sánh

Soạn bài so sánh,soạn văn bài so sánh 6, soạn văn 6 so sánh, soạn ngữ văn 6 so sánh I – So sánh là gì ? Câu 1 : Tìm những tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh trong các câu sau : a)  Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết…

Soạn bài sông nước cà mau

soan bai song nuoc ca mau, tóm tắt truyện sông nước cà mau, đọc văn bản sông nước cà mau, tác phẩm sông nước cà mau, đọc bài sông nước cà mau Sông nước Cà Mau 1. Bài văn miêu tả cảnh gì ? Theo trình tự như thế nào ? Dựa vào trình tự miêu…

Soạn bài tìm hiểu chung về văn miêu tả

Soạn bài tìm hiểu chung về văn miêu tả I – Thế nào là văn miêu tả ? Câu 1 : Hãy đọc và suy nghĩ về các tính huống sau : – Tình huống 1 : Trên đường đi học, em gặp một người khách hỏi thăm đường về nhà em. Đang phải đến trường,…