soạn bài xây dựng đoạn văn trong văn bản

Soạn bài xây dựng đoạn văn trong văn bản

Đề bài: Soạn bài xây dựng đoạn văn trong văn bản I. Kiến thức cơ bản A. Thế nào là đoạn văn? 1.Văn bản Ngô Tất Tố và tác phẩm tắt đèn gồm có ba ý. Mỗi ý viết thành ba đoạn văn. 2.Dấu hiệu hình thức cần dựa vào để nhận biết đoạn văn…