soạn bài văn mẫu

Giá trị lịch sử và giá trị văn chương của bản Tuyên ngôn độc lập ( Hồ Chí Minh)

Đề bài: Anh chị hãy phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn chương trong tác phẩm “Bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh” I/ Mở bài : II/ Thân bài Nêu khái quát suy nghĩ của mình : _ Một tác phẩm văn học thường gắn với số phận của…