soạn bài thuốc của lỗ tấn

Soạn bài: Thuốc (Lỗ Tấn)

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Thuốc (Lỗ Tấn) I. Tóm tắt truyện ngắn Thuốc – Một đêm thu gần về sáng, theo lời bác Cả Khang, lão Hoa trở dậy đi đến pháp trường để mua “thuốc” chữa bệnh cho thằng Thuyên – con trai lão, đang bị mắc bệnh…