soạn bài sự tích hồ gươm

Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện Sự tích Hồ Gươm

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện Sự tích Hồ Gươm. Hướng dẫn làm bài – Những chi tiết lạ. + Lưỡi gươm bị vứt xuống sông nhưng cả ba lần kéo lưới Lê Thận đều vớt thấy nó. + Lưỡi gươm tự dung sáng rực trong góc tối để…

Soạn bài sự tích Hồ Gươm – văn lớp 6 I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đức Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần là vì: -Cuộc khởi nghĩa hợp lòng dân -Ban đầu thế lực còn yếu gặp nhiều thất bại. Câu 2.  -Lê Thận gặp được lưỡi gươm…