soạn bài số phận con người

Số phận con người (M. Sô-lô-khốp)

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Số phận con người (M. Sô-lô-khốp) Bố cục: chia làm 3 phần – Phần 1 (từ đầu đến đang nghịch cát đấy): giới thiệu nhân vật. – Phần 2 (tiếp đó đến chợt lóe lên như thế): niềm hạnh phúc của bé Va-ni-a. – Phần…