soạn bài những đứa con trong gia đình

Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) Câu 1: – Truyện “Những đứa con trong gia đình” được trần thuật lại chủ yếu qua dòng hồi tưởng của nhân vật Việt, khi anh bị thương trong trận chiến, nhiều lần ngất đi rồi tỉnh…