Soạn bài chó sói và cừu

Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten

Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Văn bản có bố cục hai phần : -Phần một (từ đầu đến ‘tốt bụng như thế’) : hình tượng con cừu trong thơ La-phông-ten. -Phần hai (còn lại) : hình tượng chó sói…