Soạn bài câu nghi vấn lớp 8

I.Đặc điểm hình thức và chức năng chính. a.* Câu nghi vấn đó là: -Sáng …