Sao không về vàng ơi

Đề bài: Trong bài thơ “Sao không về vàng ơi”anh Khoa rất nhớ tiếc con chó nhà mình bị lạc. Em hãy tưởng tượng và kể tiếp lại sự việc anh Khoa đi tìm chó… anh thấy con vàng nằm chết giữa đồng vì trúng mảnh bom của giặc Mĩ. BÀI LÀM Thế là đã…