phân tích truyện ngắn làng của kim lân

Phân tích truyện ngắn “Làng” (Kim Lân)

Đề bài: Phân tích truyện ngắn “Làng” (Kim Lân) để thấy được diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai cùng tình yêu quê hương sâu nặng của ông. HƯỚNG DẪN I. MỞ BÀI Tình yêu quê hương đất nước trong mỗi con người cụ thể mang một hình hài riêng. Có thể là sự…