Phân tích nhân vật Tràng

Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt

Đề bài:Phân tích nhân vật Tràng trong truyện ngắn Vợ nhặt – Văn mẫu lớp 12 Bài làm Kim Lân là nhà văn lão làng trong nền văn học hiện thực Việt Nam. Ngòi bút của ông hướng đến những mảnh đời bất hạnh, làng quê Việt Nam, những người nông dân chân chất mộc…