phân tích nhân vật

Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ

Đề bài: Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ để thấy được tư tưởng nhân đạo sâu sắc trong các nhân vật Tô Hoài Vợ chồng A Phủ là một trong ba tác phẩm in trong tập “Truyện Tây Bắc” tác phẩm đoạt giải nhất giải thưởng hội văn nghệ…

Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị

Đề bài: Phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ Bài làm 1 Cuộc đời của Mị được tính từ khi cô về làm dâu nhà thông lí Pá Tra. Thường thì khi người con gái lấy chồng giàu thì sướng, nhàn hạ. Nhưng đây, Mị…