phân tích bài thơ tỏ lòng

Phân tích bài thơ Thuật hoài của Phạm Ngũ Lão

Phan tich bai tho to long – Đề bài: Phân tích bài thơ Thuật hoài (tỏ lòng) của Phạm Ngũ Lão Bài làm Thuật hoài là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt, chia thành hai phần khá rõ: ở hai câu đầu là hình tượng con người và hình tượng quân đội thời Trần, hai…