phân tích bài thơ ông đồ của vũ đình liên văn 8

Phân tích bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên

Phân tích bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên Hướng dẫn Phân tích bài thơ Ông đồ Hình ảnh ông đồ được khắc họa trong mốc thời gian mùa xuân, đều gắn liền với mực tàu, giấy đỏ nhưng ở hai cảnh ngộ khác nhau. Hình ảnh ông đồ ở thời vàng son: Mỗi…