ô nhiễm môi trường

Hãy viết thư để nói tại sao nước là quý

Đề bài: Hãy viết thư để nói tại sao nước là quý Harry Potter thân mến! Hôm nay mình viết thư này cho cậu mong cậu hãy giúp mình chuyện này với. Nguồn nước mà loài người đang sử dụng đã bị ô nhiễm nặng nề, bốc mùi hôi thối khó chịu không thể sử…