những tác phâm hay của xuân quynh

Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh

Đề bài: Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh – văn amaux lớp 12 Phân tích bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh – bài số 1 Xuân Quỳnh là một nhà thơ nữ nổi tiếng của nền văn học hiện đại nước ta. Tuy bà hưởng thọ không nhiều do tai nạn quá đột…