Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 5 – Văn nghị luận

Bài viết số 5 lớp 9 đề 1: Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại …