những bài văn hay lớp 11

Suy nghĩ về vấn đề chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Đề bài: Từ ý kiến dưới đây anh (chị) suy nghĩ gì về việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới?   Cái mạnh của con người Việt Nam chúng ta là sự thông minh và nhạy bén với cái mới… Nhưng bê cạnh cái mạnh đó còn tồn tại không ít cái yếu.…