Nguyễn Minh Châu)

Ngữ Văn 12 : Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)

Ngữ Văn 12 : CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA (Nguyễn Minh Châu) I.Câu hỏi: 2đ Câu 1; Trình bày ngắn gọn ý nghĩa nhan đề truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. – Nhan đề chiếc thuyền ngoài xa là một ẩn dụ về mối quan hệ giữa cuộc đời và…