Người ta chỉ xấu xa trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỉ

Suy nghĩ của anh/chị về câu nói của nhà thơ Pháp Phrăngxoa Côpê: “Người ta chỉ xấu xa trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỉ”

Đề bài: Suy nghĩ của anh/chị về câu nói của nhà thơ Pháp Phrăngxoa Côpê: “Người ta chỉ xấu xa trước đôi mắt ráo hoảnh của phường ích kỉ”  Gợi ý: 1. Giải thích ý nghĩa câu nói: – Phường ích kỉ: Là những người chỉ biết sống cho riêng mình, không quan tâm đến…