nguoi con gai nam xuong

Đóng vai trương sinh kể lại chuyện người con gái nam xương

Đóng vai trương sinh kể lại chuyện người con gái nam xương, hóa thân trương sinh kể lại chuyện người con gái nam xương Dàn ý: Đóng vai Trương Sinh để kể lại truyện chuyện người con gái Nam Xương 1. Mở bài Giới thiệu vào tình huống câu chuyện. 2. Thân bài a. Khái…

Phân tích nhân vật Vũ Nương trong Người con gái Nam Xương

Đề bài: Phân tích nhân vật Vũ Nương trong Người con gái Nam Xương Truyện Người con gái Nam Sương là câu chuyện về số phận oan nghiệt của một người phụ nữ có nhan sắc, có đức hạnh dưới chế độ phong kiến, chỉ vì một lời nói ngây thơ của con trẻ mà…