người ấy sông mãi trong tôi

Người ấy sống mãi trong lòng tôi

Người ấy sống mãi trong lòng tôi – văn mẫu lớp 8 Người ấy sống mãi trong lòng tôi – Bài làm số 1 “Chắc hẳn trong trái tim mỗi người luôn có hình ảnh người mà ta yêu quý nhất: người đó có thể là ông là bà, người đó có thể là cha…