ngư văn 9

Văn bản: “Chuyện người con gái Nam Xương” – Nguyễn Dữ

Văn bản: “Chuyện người con gái Nam Xương” – Nguyễn Dữ * Giới thiệu bàihọc: “Đau đớn thay phận đàn bà Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung”. Đó không chỉ là hai câu thơ quen thuộc trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du mà hơn như thế, nó còn là một lời tổng kết…

Dựa vào nội dung phần đầu tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương”

Đề bài: Dựa vào nội dung phần đầu tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” (Từ đầu đến “Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc trót đã qua rồi”), hãy đóng vai Trương Sinh kể lại câu chuyện và bày tỏ niềm ân hận. A – Tìm hiểu…