ngữ văn 6 bài tìm hiểu chung về văn tự sự

Soạn bài tìm hiểu chung về văn miêu tả

Soạn bài tìm hiểu chung về văn miêu tả I – Thế nào là văn miêu tả ? Câu 1 : Hãy đọc và suy nghĩ về các tính huống sau : – Tình huống 1 : Trên đường đi học, em gặp một người khách hỏi thăm đường về nhà em. Đang phải đến trường,…