nghị luận xã hội về sự ích kỷ

Nghị luận xã hội về sự ích kỷ

Đề bài: Trình bày suy nghĩ của em về sự ích kỷ. Bài làm Cuộc sống là chuỗi ngày mỗi con người tự hoàn thiện mình. Mỗi ngày là một bài học vô giá ta nhận được từ cuộc sống. Quá trình hoàn thiện mình này chính là gạt bỏ đi từng cái xấu và…