Nghị luận về tác hại của thuốc lá

Nghị luận về tác hại của thuốc lá

Thuốc lá được coi như một thứ ôn dịch: “Ôn dịch, thuốc lá đe dọa sức khỏe và tính mạng loài người hơn cả AIDS” (Nguyễn Khắc Viện). Anh/chị hãy trình bày sự hiểu biết của mình về ôn dịch, thuốc lá, từ đó đưa ra biện pháp ngăn chặn. Gợi ý làm bài: Nhiều…