Nghị luận về một tác phẩm

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi Đề 1: Phân tích truyện ngắn Tinh thần thể dục của Nguyễn Công Hoan. a. Gợi ý tìm hiểu đề – Đặc sắc của kết cấu truyện: Truyện gồm những cảnh khác nhau tưởng…