nghị luận hạnh phúc không phải là đích đến mà là một cuộc hành trình

Nghị luận hạnh phúc không phải là đích đến mà là một cuộc hành trình

Đề bài: Nghị luận vấn đề hạnh phúc không phải là đích đến mà là một cuộc hành trình Bài làm Mỗi người đều sống và làm việc vì những mục đích khác nhau, nhưng có lẽ, cái đích mà tất cả mọi người đều hướng đến là sự hạnh phúc. Thế nhưng, hạnh phúc…