Mô-li-e

Tóm tắt vở kịch Trưởng giả học làm sang của Mô-li-e

Đề bài: Tóm tắt vở kịch Trưởng giả học làm sang của Mô-li-e Bài làm Kịch xảy ra tại Pari. Lão Juôcđanh nhờ bố mẹ có cửa hiệu buôn bán lớn cạnh cửa ô Xanh Inôxang mà trở nên giàu có. Khao khát muốn trở thành nhà quý tộc, lão kiếm hai tên hầu nhưng…