Miêu tả chân dung một người bạn

Miêu tả chân dung một người bạn của em

Mỗi năm học trôi qua, các bạn lại có thêm nhiều bạn mới từ các trường khác chuyển về hoặc người bạn thân của mình phải chuyển trường theo bố mẹ. Gương mặt, tính cách và cử chỉ của bạn vẫn in đậm trong bạn. Bài viết văn mẫu lần này tả về người bạn…