Tả bộ bàn ghế của tổ em

Đề bài: Tả bộ bàn ghế của tổ em – văn lớp 2 Bài làm …