Lớp 8 Viết bài tập làm văn số 1

Người ấy (bạn, thầy, người thân…) sống mãi trong lòng tôi

Người ấy sống mãi trong lòng tôi, bạn có thể chọn cho mình một người để viết như ông, bà, cha, mẹ, anh / chị hoặc bạn bè. Người mà để lại ấn tượng sâu trong lòng bạn, có thể bạn xem người đó là hình tượng để phấn đấu trở thành, là tấm gương…