lớp 7 bài viết số 3

Bài viết số 3 lớp 7: Cảm nghĩ về người thân

Bài viết số 3 lớp 7: Văn biểu cảm gồm các bài văn mẫu Cảm nghĩ về bố, cha; Cảm nghĩ về mẹ; Cảm nghĩ về thầy giáo; Cảm nghĩ về cô giáo Bài làm Cảm nghĩ về mẹ Ai trong mỗi người đều có một thần tượng của riêng mình. Trong tôi cũng có…

Bài viết số 3 lớp 7 văn biểu cảm

Bài viết số 3 lớp 7 đề bài: Cảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô…) Bài làm Bài viết số 3 lớp 7: Cảm nghĩ về mẹ Ai trong mỗi người đều có một thần tượng của riêng mình. Trong tôi cũng có một thần tượng, nhưng thần…