Lập dàn ý Thuyết minh về cái kéo lớp 8

Dàn ý thuyết minh về cái kéo

Dàn ý bài văn thuyết minh về cái kéo – Ngữ văn lớp 8 Bài tham khảo 1 Bố cục một bài văn thuyết minh về cái kéo ai chả biết gồm có 3 phần không biết mới lạ 1/ Mở bài: Giới thiệu chung về cái kéo hoặc tình huống để đối tượng xuất…