lập dàn ý tả em bé lớp 5

Lập dàn ý bài văn tả hoạt động của một em bé đang tuổi tập nói, tập đi

Lập dàn ý bài văn tả hoạt động của một em bé đang tuổi tập nói, tập đi – bài 1 I. Mở bài: Giới thiệu em bé định tả (Tên gì? Bé trai hay gái? Em bé đó có quan hệ gì với em?) Bé Hà em gái của tôi, đến nay vừa tròn…