La Phông Ten

Hãy nêu cảm nhận của em về bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Đề bài: Hãy nêu cảm nhận của em về bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten – văn mẫu lớp 9 Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten là của Hi-pô-lít Ten (1828 – 1893), viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp, nhà nghiên cứu…

Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten

Soạn bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông Ten Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Văn bản có bố cục hai phần : -Phần một (từ đầu đến ‘tốt bụng như thế’) : hình tượng con cừu trong thơ La-phông-ten. -Phần hai (còn lại) : hình tượng chó sói…