kiều báo ân báo oán

Đóng vai Thúy Kiều để kể lại cho lớp nghe về việc báo ân báo oán

Đề bài: Em hãy đóng vai Thúy Kiều để kể lại cho lớp nghe về việc báo ân báo oán. Trong khi kể, cố gắng làm nổi bật tâm trạng của Thúy Kiều lúc gặp Hoạn Thư.  Bài làm 1: Sau khi bị gã Sở Khanh lừa đảo đưa vào cạm bẫy của Tú Bà…