Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Đề bài: Kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đi học. Bài làm Có những …