kể về việc tốt mà em đã làm

Kể về một việc làm tốt của em

Đề bài: Kể về một việc làm tốt của em. Bài làm Ở nhà, mẹ thường dạy em rằng “muốn trở thành người tốt, con phải biết giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn”, lời dạy của mẹ vẫn luôn in đậm trong tâm trí em mỗi khi em gặp ai đó cần…