kể về thầy giáo em

Kể về một người lao động trí óc: Kể về cô giáo em

Kể về một người lao động trí óc: Kể về cô giáo em – văn mẫu lớp 3 Kể về một người lao động trí óc mẫu 1 (Kể về cô giáo em): Cô giáo của em là một người lao động trí óc nghiêm túc mà em có dịp tiếp xúc hằng ngày. Cô em…