kể về người anh hùng dân tộc

Kể về nữ anh hùng chống ngoại xâm (Hai Bà Trưng)

Kể về nữ anh hùng chống ngoại xâm (Hai Bà Trưng) – văn mẫu lớp 3 Kể về nữ anh hùng chống ngoại xâm mẫu 1 Thuở xưa, nước ta bị quân Hán đô hộ. Chúng rất tàn ác, hà hiếp nhân dân ta và ra sức vơ vét của cải. Bấy giờ ở huyện Mê…

Kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết

Đề bài: Kể về một anh hùng chống ngoại xâm mà em biết – văn mẫu lớp 3 Bài tham khảo 1 (Chuyện kể về Hai Bà Trưng) Thuở xưa, nước ta bị quân Hán đô hộ. Chúng rất tàn ác, hà hiếp nhân dân ta và ra sức vơ vét của cải. Bấy giờ ở…