kể về một việc tốt mà em đã làm

Bài viết số 2 lớp 6: Kể về một việc tốt em đã làm

Bài viết số 2 lớp 6: Kể về một việc tốt em đã làm Bài làm Dàn ý bài tập làm văn số 2 lớp 6 đề 1: Kể về việc tốt mà em đã làm Mở bài: – Giới thiệu việc tốt mà em đã làm. – Kết quả của việc mà em đã…