kể về một vị bác sĩ

Kể về một người lao động trí óc: Kể về một vị bác sĩ

Kể về một người lao động trí óc: Kể về một vị bác sĩ – văn mẫu lớp 3 Kể về một người lao động trí óc mẫu số 1: Cô Phương của em là nữ bác sĩ trẻ nhất khoa Sản của bệnh viện Từ Dũ, nơi cô đang làm việc. Cô Phương tốt nghiệp…