Kể về một lần em mắc lỗi

Kể về một lần em mắc lỗi (bỏ học, nói dối, không làm bài…)

Đề bài yêu cầu chúng ta kể về một lần em mắc lỗi, em có thể kể lại các câu chuyện như nói dối, không học bài, vi phạm trong giờ sinh hoạt, các lỗi khiến bố mẹ không vui lòng. Bài viết cần kể lại đúng sự thật và trình tự thời gian, bạn…