Kể lại một kỉ niệm thời thơ ấu làm em nhớ mãi

Kể lại một kỉ niệm thời thơ ấu làm em nhớ mãi

Kể lại một kỉ niệm thời thơ ấu làm em nhớ mãi Kể lại một …

Kể về một kỉ niệm thời thơ ấu mà em nhớ mãi

Đề bài: Hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em …